Verzenden van e-mail via PHP komt als broncode binnen

Probleem & oplossing

Bij het versturen van mail via de php mail() functie, komt de mail als broncode binnen (dus zonder de opmaak).

Hieronder een voorbeeld om dit probleem te verhelpen.

<?php
$body = "<html>\n";
$body .= "<body style=\"font-family:Verdana, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size:12px; color:#666666;\">\n";
$body = $message;
$body .= "</body>\n";
$body .= "</html>\n";

$headers  = "From: My site<noreply@my_site.com>\r\n";
$headers .= "Reply-To: info@my_site.com\r\n";
$headers .= "Return-Path: info@my_site.com\r\n";
$headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; < -- LET OP DEZE REGEL!!!
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n";

return mail($recipient, $subject, $message, $headers);
?>

Oplossing bij “sef_rewrite” probleem bij Joomla website

Bij Joomla sites kunnen er problemen optreden waarbij je links ziet zoals bijvoorbeeld: “www.site.nl/index.php/omgeving.html”
En daarbij werkt de CSS (kleuren, layout, opmaak) niet goed.
Dit heeft te maken met de functie “url_rewrite” die dan niet actief is.

Om dit te kunnen verhelpen dien je 2 dingen te doen:

Ga naar het configuratie bestand “configuration.php” en zet de waarde “$sef_rewrite” op de waarde ‘1’  in plaats van waarde ‘0’.

Als er geen .htaccess bestand aanwezig is, staat er hoogst waarschijnlijk wel een htaccess.txt bestand, hernoem het bestand htaccess.txt naar: .htaccess
Op deze manier los je het probleem op.